Februar

Du er i hjertet
mens jeg er alene her,
februarsingle.

Share!